Ingemarsgården, Strålsnäs

Dag meddelas senare.( Söndag)  10.00-17.00

(Medtag egen lunch då vi äter i lokalen)

BOKNING LEVEL UP 1