Jag är internationellt certifierad Hypnosterapeut via National Guild of Hypnotists (NGH) och följer deras etiska riktlinjer.

Hypnosterapi

Hypnos är ett naturligt  underbart tillstånd och du är i detta tillstånd minst 2 gånger varje dag, när du precis somnar eller vaknar. Hypnos framställs i bland i media som lite skrämmande och att man inte själv vet vad som händer eller vad man gör. Detta är helt felaktigt och jag som terapeut kan inte göra något mot din vilja och vi kommunicerar genom hela sessionen. Du har full kontroll och är medveten om vad som händer under hela förloppet. Hypnosterapi är ett samarbete som bygger på 100% tillit där du måste tillåta dig själv att vara i detta tillstånd och släppa alla rationella tankar. Därför börjar vi med ett infosamtal där vi går igenom processen. Hypnosterapi är ett kraftfullt sätt att lösa många slags problem på mycket kort tid jämfört med andra behandlingsmetoder.  Jag utför endast Hypnosterapi med fysiskt besök/hembesök.

Våra sinnen
Det medvetna sinnet

Här lagras medvetna inlärningar t. ex namn, telefonnr, hur färger ser ut m.m Detta sinne representerar max 5% och är det trögaste och svagaste sinnet.

Det undermedvetna sinnet

95% av våra handlingar utgår från det omedvetna sinnet. Detta sinne är oerhört snabbt och en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet. Det tar över 1000 gånger fler beslut än det medvetna sinnet varje dag. Det kan inte värdera utan bara utföra ett inlärt mönster. Det kan innebära att en felaktig inlärning ger ett felaktigt utförande av handlingen och skapar en obalans eller en blockering. Hypnosterapi kan vid dessa tillfällen användas till att omprogrammera det undermedvetna sinnet till att utföra handlingen rätt.

Det omedvetna sinnet

Här ligger våra instinkter: Fly eller fäkta, Tidigare liv m.m

Hjälp med Hypnosterapi

Hypnosterapi kan hjälpa dig att frigöra din inre potential och lösa upp blockeringar, oönskade känslor och sinnestillstånd. Att lösa upp orsaken till problemet vilket medför att problemet och dess symptom kommer att försvinna. Symptomen kan vara såväl mentala och fysiska som emotionella.

Du kan komma tillrätta med t.ex:

Rädslor: flygrädsla, höjdskräck, spindlar m.m

Fobier: tvångstankar,bacillskräck, cellskräck m.m

Depression/Ångest/Nedstämdhet

Motivation ex. idrottsutövning, fokusering m.m

Stress /Oro/Sömnproblem/

Magproblem m.m.

Viktnedgång

Regressioner till Tidigare Liv

Utmattning/Utbrändhet

Efter avslutad session kommer du att upptäcka att du stärkt din självtillit. Du släpper sakta det förflutna och börjar agera i nuet. Du får mer energi att nå dina mål och göra bättre val i livet. Antalet sessioner som behövs är individuellt.Att tänka på inför Hypnosterapi:
  • En normal session tar 1,5 - 2 tim 
  • Avbokning skall ske senast 24 tim innan avtalad tid för att undvika debitering. Avbokning kan ske via sms. tel el mail.
  • Är du påverkad av droger el. alkohol så utförs inte sessionen och du debiteras full taxa.