Intuitive lifecoach

Jag som Intuitive Lifecoach hjälper dig att förändra ditt liv och uppfylla dina livsdrömmar genom att hjälpa dig att koppla upp dig mera mot din intuition och lära dig att lita på den. Vad du vill uppnå i ditt liv är självklart individuellt, men som exempel: högre inkomst, mera fritid, finna din livspartner eller varför inte komma rätt i ditt yrkesval.

Likheterna med traditionell lifecoaching är ganska många men skiljer sig framförallt på  att du blir guidad på ett annat sätt. Istället för att sätta mål och bekräfta kunskaper så fokuserar jag på de blockeringar som hindrar dig från att nå dina mål. Att vara och agera i nuet istället för senare..

Jag får ofta till mig dina problem/frågeställningar intuitivt och kan förstå och hjälpa till med förändringar i ditt liv.

Självklart är det du själv som väljer vad du vill ta upp och prata om  och naturligtvis sker allt under tystnadsplikt.

Dags att ta av sig alla gamla fördomar och mentala kostymer och leva i nuet, vara den duegentligen är och nå dina mål?

Medial vägledning

Vill du veta vart ditt liv är på väg? Om dina nära anhöriga som inte finns i livet längre har det bra? Då kanske du vill ha en medial vägledning som kanske besvarar dina frågor. Det är omöjligt att veta på förhand vilka som dyker upp, men jag kan garantera att det alltid blir spännande.. och du får alltid tips på vad som kan behöva förändras i ditt liv. Jag spelar in vårt samtal så att du kan gå tillbaka och lyssna.